Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Закупуване на специализирано оборудване за зъботехническа лаборатория“, с възложител самостоятелна медико-техническа лаборатория „НМП „Дентал-Лаб“ ЕООД гр.Гоце Делчев

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Закупуване на специализирано оборудване за зъботехническа лаборатория“, разположена в УПИ ХХ-2466 от кв.107 по плана на гр.Гоце Делчев, с идентификатор 17395.501.6513, с възложител „НМП „Дентал-Лаб“ ЕООД гр.Гоце Делчев.

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград.
Прикачени файлове:
отвори | свали - invest-_compressed (1).pdf (177.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.