СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПКДнес 12.11.2020г., Янка Петрова Николова – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:

Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:

1. ЙОРДАНКА ИЛИЕВА МИНГОВА - ИГОВА, изготвен АУЗД № 294/18.05.2016г.; АУЗД № 173/22.01.2019г.; АУЗД № 174/22.01.2019г.
2. ЕЛЕОНОРА РАЙЧОВА БОРИСОВА, изготвен АУЗД № 433/08.08.2016г.; АУЗД № 1230/04.08.2020г.
3. ИВАН ГЕОРГИЕВ КОДЖАБАШЕВ, изготвен АУЗД № 628/12.10.2016г.
4. ВАЛЕРИ КРАСИМИРОВ ХАДЖИЕВ, изготвен АУЗД № 643/14.10.2016г.
5. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТЮХКОВ, изготвен АУЗД № 660/18.10.2016г.; АУЗД № 661/18.10.2016г.
6. “КИН-С“ ООД, изготвен АУЗД № 942/15.11.2016г.
7. „УНИТРЕЙД - 2001“ ЕООД, изготвен АУЗД № 1267/28.12.2016г.; АУЗД № 1268/28.12.2016г.; АУЗД № 1269/28.12.2016г.; АУЗД № 81/
09.01.2019г.; АУЗД № 82/09.01.2019г.; АУЗД № 83/09.01.2019г.
8. БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ БЛИЗНАКОВ, изготвен АУЗД № 46/16.01.2017г., АУЗД № 1401/25.09.2020г.
9. ХРИСТО СТЕФАНОВ МЕМИШЕВ, изготвен АУЗД № 86/23.01.2017г., АУЗД № 1482/06.10.2020г.
10. ЛЕЙЛА НЕДИМОВА МУРТАЗОВА, изготвен АУЗД № 280/24.02.2017г.; АУЗД № 282/24.02.2017г.
11. „ТАК ТАЛИС“ ЕООД , изготвен АУЗД № 523/03.05.2017г.
12. КРЪСТАНА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА, изготвен АУЗД № 1156/05.11.2015г.; АУЗД № 1157/05.11.2015г.; АУЗД № 1158/05.11.2015г.;
АУЗД № 245/28.08.2018г., АУЗД № 246/28.08.2018г.
13. „ПРИС“ ООД, изготвен АУЗД № 254/29.08.2018г.; АУЗД № 255/29.08.2018г.; АУЗД № 256/29.08.2018г.; АУЗД № 257/29.08.2018г.
14. „ГЛОБАЛ МАШИНС“ ЕООД, изготвен АУЗД № 265/19.09.2018г.
15. „ИМПАТТО“ ООД, изготвен АУЗД № 267/19.09.2018г.
15. „ТЕХНИКАЛ ИНДЪСТРИ“ ЕООД, изготвен АУЗД № 270/26.09.2018г.; АУЗД № 271/26.09.2018г.
16. „БИОФЮЗИОН“ ЕООД, изготвен АУЗД № 275/26.09.2018г.
17. ИБРАХИМ ИБРАХИМОВ БЯЛЕВ, изготвен АУЗД № 276/28.09.2018г., АУЗД № 245/13.02.2019г.
18. ЮСУФ ЮСУФ БЯЛ, изготвен АУЗД № 277/28.09.2018г., АУЗД № 1302/16.09.2020г.; АУЗД № 1303/16.09.2020г.; АУЗД №
1304/16.09.2020г.
19. ПЕТКО МИЛЕНОВ АСЕНОВ, изготвен АУЗД № 302/04.10.2018г., АУЗД № 303/04.10.2018г., АУЗД № 955/05.12.2019г., АУЗД №
956/05.12.2019г., АУЗД № 957/05.12.2019г.
20. КРЪСТЬО СТЕФАНОВ ПОПОВ, изготвен АУЗД № 319/08.10.2018г.
21. ЮРИ ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ, изготвен АУЗД № 320/08.10.2018г.

Съобщението е поставено на 12.11.2020 г.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.