На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна на инвестиционното намерение за преотреден имот – ПИ № 114011, местност „Долна шипка“, землище на с.Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград, като от „временен склад за съхранение на зърно“ се промени в „временен склад за депониране на
инертни материали – пясък, филц, баластра, мергели“, като устройствените показатели не се променят и остават – Пп, КК маx. 15 метра, Пз – max-80%, Пзоз-мин. 20%, Кинт-2.5 max” с Възложител: БКС ЕООД.

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград.
Прикачени файлове:
отвори | свали - IP-BKS.pdf (814 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.