Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Смяна на предназначението на офис в самостоятелна медико техническа лаборатория в сграда, разположена в УПИ XX-2466, кв. 107 по плана на гр. Гоце Делчев, с идентификатор 17395.501.6513.2.1“

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Смяна на предназначението на офис в самостоятелна медико-техническа лаборатория в сграда, разположена в УПИ XX-2466, кв. 107 по плана на гр. Гоце Делчев, с идентификатор 17395.501.6513.2.1“ с Възложител: „ДУРИМЕКС“ ЕООД

Становища, констатации, мнения и възражения за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград.
Прикачени файлове:
отвори | свали - IP Durimeks.pdf (304.4 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.