На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Смяна на предназначението на Клетка 3 за строителни отпадъци и превръщането и в клетка за битови отпадъци.
Обособяване на нова клетка за строителни отпадъци в съществуващ имот № 004043, ЕКАТТЕ 21680, Регионално депо за неопасни отпадъци, намиращо се в землището на с. Добротино, м. „Мокра поляна“, община Гоце Делчев.с
Възложител: Община Гоце Делчев

Становища, констатации, мнения и възражения за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград.
Прикачени файлове:
отвори | свали - IP-nova kletka depo.df.pdf (402.4 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.