На основание чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до изготвена справка, съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО и във връзка с условията, посочени в Решение № БД-05-ЕО/2020 г., за „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Гоце Делчев за периода 2019 – 2022 година.“ и „Дългосрочна програма за насърчаване
използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Гоце Делчев за периода 2019 – 2029 година.“
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.
Прикачени файлове:
отвори | свали - SKM_C45820061713570.pdf (520.9 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.