ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
16-06-2020 - 16:26:54
Във връзка с процедирането на Общия устройствен план на община Гоце Делчев и на основание чл. 127, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) окончателният проект за общ устройствен план на община Гоце Делчев е на разположение в сградата на общинската администрация на община Гоце Делчев (кабинет 101) и в официалния сайт на общината (www.gotsedelchev.bg) тук
Заинтересованите лица и институции могат да запознаят с неговите предвиждания и в едномесечен срок от публикуването на настоящото известие да представят своето писмено становище в Общинска администрация Гоце Делчев. В случай че такова не бъде получено в законоустановения срок, ще се счита, че няма забележки по плана.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.