Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Съобщение по чл.32 от ДОПК до заинтересованите лица във връзка с изготвени актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения- 20.05.2020 г.

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПКДнес 20.05.2020г., Янка Петрова Николова – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:

Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:

1. ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ МИТРЕВ, изготвен АУЗД № 55/28.02.2018г.; АУЗД № 56/28.02.2018г.;
2. ПАВЕЛ МЛАДЕНОВ ЧОЛАКОВ, изготвен АУЗД № 58/28.02.2018г.;
3. МАРИЯ АНДОНОВА КОРЧЕВА, изготвен АУЗД № 59/28.02.2018г.;
4. НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ АНГЕЛАКОВ, изготвен АУЗД № 74/23.03.2018г.;
5. ВАСИЛ ИВАНОВ ШУЩАРКОВ, изготвен АУЗД № 75/23.03.2018г.;
6. РАДОЙ ЛАЗАРОВ МАНДИЕВ, изготвен АУЗД № 81/23.03.2018г.;
7. ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ЩЕРЕВ, изготвен АУЗД № 86/27.03.2018г.;
8. „ДЖИ ЕМ ДЖИ - 17“ ЕООД, изготвен АУЗД № 106/29.03.2018г., АУЗД № 107/29.03.2018г.;
9. МАЛИНКА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА, изготвен АУЗД № 119/19.04.2018г., АУЗД № 120/19.04.2018г.;
10. АПОСТОЛ СПАСОВ СМИЛКОВ, изготвен АУЗД № 144/24.04.2018г.;
11. АХМЕД ЮСЕИН ГЪЦЕВ, изготвен АУЗД № 146/24.04.2018г.;
12.ХРИСТИНА МЕТОДИЕВА ДАМЯНОВА, изготвен АУЗД № 165/14.05.2018г., АУЗД № 166/14.05.2018г., АУЗД № 167/14.05.2018г., АУЗД
№ 168/14.05.2018г.;
13. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ, изготвен АУЗД № 179/14.05.2018г.;
14. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ МИРЧЕВ, изготвен АУЗД № 188/27.06.2018г.;
15. ТРИФОН ИВАНОВ СТОЙЧЕВ, изготвен АУЗД № 214/03.07.2018г.;
15. ХРИСТО КОСТАДИНОВ ДЕРЕКОВ, изготвен АУЗД № 209/03.07.2018г.;
16. ГЕОРГИ МИТКОВ ЕМИЛОВ, изготвен АУЗД № 210/03.07.2018г.;
17. ПАВЛИН БАНЧЕВ МИХОВСКИ, изготвен АУЗД № 219/06.07.2018г., АУЗД № 220/06.07.2018г., АУЗД № 221/06.07.2018г., АУЗД №
222/06.07.2018г., АУЗД № 223/06.07.2018г.Съобщението е поставено на: 20.05.2020г.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.