Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Подбор на кандидати за длъжност „Работник, изпълняващ доставки по домовете“ – 16 щатни броя.

Публикувано от Администратор 
Във връзка във връзка с предпазване на уязвими лица сред жителите на община Гоце Делчев от последиците от COVID 19 и изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.040-0036-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Гоце Делчев“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА


Подбор на кандидати за длъжност „Работник, изпълняващ доставки по домовете“ – 16 щатни броя.


1. Информация за длъжността
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Oбразование – завършено минимум начално образование.
 Професионален опит – не се изисква.
 Кандидатът да не е осъждан, с влязла в сила присъда.
Основни задължения и отговорности на длъжността:
 Извършва доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите) до дома на потребителя;
 Извършва заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).
 Води необходимата документация и отчетност, утвърдена по проекта.
Длъжностната характеристика е достъпни за кандидатите на интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или в Информационния център - ул. „Царица Йоанна” № 2.

Място и условия за изпълнение на длъжността
 Длъжността се изпълнява мобилно от/до адреса на потребителите във всички селища на община Гоце Делчев.
 Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период до 8 месеца на пълно (8 часа на ден) и непълно (4 часа на ден) работно време.

2. Документи за кандидатстване
1. Заявление по образец - Приложение 1;
2. Автобиография по образец – Приложение 2;
3. Документ за самоличност (за справка);
4. Копие на документи за завършено образование;
5. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично.

Образците на заявление и автобиография могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или да се получат от Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2.

3. Ред за провеждане на подбора
1. Подбор по документи.
2. Събеседване с одобрените по документи кандидати. До участие в събеседване се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.

Срок за подаване на документи:
Подаването на документи е без краен срок – всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа.
Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – Информационен център.

Документите на кандидатите ще бъдат разглеждани текущо, по реда на тяхното подаване. Допуснатите до събеседване лица ще бъдат информирани за датата, часът и мястото на провеждане на събеседването на посочените от тях контакти за връзка (телефон и/или електронна поща).

Одобрението и назначаването на лицата ще се извършва текущо, съобразно реда на постъпилите документи, до запълване на работните места.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 1_obiava podbor personal PG-K3.doc (143.5 KB)
отвори | свали - 3_DH rabotnik dostavki PG-K3.doc (153 KB)
отвори | свали - Prilojenie 1-zaiavlenie personal PG-K3.doc (162 KB)
отвори | свали - Prilojenie 2-avtobiografia obrazec.doc (181 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.