Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, публично обявяваме Решение № БД-05-ЕО/2020 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград за „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Гоце Делчев за периода 2019 – 2022 година.“ и „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Гоце Делчев за периода 2019 – 2029 година.“
Прикачени файлове:
отвори | свали - reshenie RIOSV_compressed.pdf (1.13 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.