СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПКДнес 19.02.2020г., Янка Петрова Николова – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:

Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:

1. ТОМА ЛАМРЕВ КОВАЧЕВ, изготвен АУЗД № 298/18.05.2016г.;
2. ИВАН ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ, изготвен АУЗД № 299/18.05.2016г.;
3. КРАСИМИР МИХАЙЛОВ КАМБЕРОВ, изготвен АУЗД № 311/25.05.2016г; АУЗД № 312/25.05.2016г;
4. РАДОСЛАВ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ, изготвен АУЗД № 330/27.05.2016г.; АУЗД № 331/27.05.2016г.;
5. „МАРГ“ ООД, изготвен АУЗД № 348/06.06.2016г.;
6. ВЕЛКО ЖИВКОВ АНГУШЕВ, изготвен АУЗД № 357/14.06.2016г.; АУЗД № 359/14.06.2016г.;
7. „САЛОНИКА ТРАВЕЛ“ ЕООД, изготвен АУЗД № 409/04.07.2016г.;
8. МАРГАРИТА МИХОВА ОГНЯНОВА, изготвен АУЗД № 431/03.08.2016г.;
9. СИМЕОН ИВАНОВ КАРАДЖОВ, изготвен АУЗД № 437/08.08.2016г.;
10. РУМЕН БОРИСОВ ЧЕРВЕНКОВ, изготвен АУЗД № 459/17.09.2016г;
11. ИЛИЯН АСПАРУХОВ САРАНДЕВ, изготвен АУЗД № 472/21.09.2016г.;
12. СТОЯН НИКОЛОВ КАТУНЧЕВ, изготвен АУЗД № 478/21.09.2016г.;
13. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГУЩАНОВ, изготвен АУЗД № 488/26.09.2016г.; АУЗД № 489/26.09.2016г.; АУЗД № 490/26.09.2016г.;
АУЗД № 491/26.09.2016г.; АУЗД № 492/26.09.2016г.; АУЗД № 493/26.09.2016г.;
14. „R&H - ТРАНСПОРТ“ ЕООД, изготвен АУЗД № 498/27.09.2016г.; АУЗД № 499/27.09.2016г.; АУЗД № 500/27.09.2016г.;
АУЗД № 501/27.09.2016г.;
15. ИВАН ЛЮБОМИРОВ ДРОБЕНОВ, изготвен АУЗД № 505/27.09.2016г.;
16. „ПЕНЕЛОПЕ 1“ ЕООД, изготвен АУЗД № 528/29.09.2016г.;
17. „БУЛТРАКО - 08“ ЕООД, изготвен АУЗД № 555/04.10.2016г.; АУЗД № 556/04.10.2016г.; АУЗД № 557/04.10.2016г.;
18. „ЙОАННИС ГЕОРГОГЛУ“ ЕООД, изготвен АУЗД № 558/04.10.2016г.;
19. ЕТ „ЕЛИЯН ЧАУШЕВ - СЕЛ“, изготвен АУЗД № 559/04.10.2016г.;
20. „НИА 2011“ ЕООД, изготвен АУЗД № 562/05.10.2016г.;

Съобщението е поставено на: 19.02.2020г.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.