Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Съобщение по чл.32 от ДОПК до заинтересованите лица във връзка с изготвени актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения - 17.02.2020 г.

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПКДнес 17.02.2020г., Янка Петрова Николова – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:

Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:

1. „ОЛ ИН“ ЕООД, изготвен АУЗД № 889/05.12.2017г.;
2. „ЗЕЛЕН БОР 2010“ ЕООД, изготвен АУЗД № 891/08.12.2017г.;
3. „ХИДРОСТРОЙ – ЮГ - 97“ АД, изготвен АУЗД № 892/08.12.2017г.;
4. ЛИЛИЯ ИЛИЕВА ЧЕРВЕНКОВА, изготвен АУЗД № 896/11.12.2017г.;
5. СИМЕОН ИВАНОВ КАРАДЖОВ, изготвен АУЗД № 899/11.12.2017г.; АУЗД № 900/11.12.2017г.;
6. СТОИЛ ИВАНОВ ТУПАРОВ, изготвен АУЗД № 50/18.01.2016г.; АУЗД № 51/18.01.2016г.;
7. „ЕКО ХИМ“ ЕООД, изготвен АУЗД № 113/11.02.2016г.;
8. „ВАДИ КОРПОРЕЙШЪН“ ООД, изготвен АУЗД № 124/17.02.2016г.;
9. ИА„КФЖ И РИ“, изготвен АУЗД № 129/17.02.2016г.; АУЗД № 130/17.02.2016г.; АУЗД № 131/17.02.2016г.;
10. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ, изготвен АУЗД № 143/22.02.2016г.; АУЗД № 144/22.02.2016г.; АУЗД № 145/22.02.2016г.;
11. ОРЛИН АТАНАСОВ САРАЧЕВ, изготвен АУЗД № 159/23.02.2016г.; АУЗД № 160/23.02.2016г.;
12. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СЛАВКОВ, изготвен АУЗД № 162/08.03.2016г.; АУЗД № 163/08.03.2016г.; АУЗД № 164/08.03.2016г.;
13. ИБРАХИМ ИБРАХИМОВ БЯЛЕВ, изготвен АУЗД № 209/13.05.2017г.;
14. ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ЩЕРЕВ, изготвен АУЗД № 210/13.05.2017г.;
15. ТРИФОН ИВАНОВ СТОЙЧЕВ, изготвен АУЗД № 229/16.05.2016г.;
16. „НАЦИОС ТРАНС“ ЕООД, изготвен АУЗД № 247/17.05.2016г.;
17. ЕТ “ДИМИТЪР ГУЛЕВ – КУЗМАН ТРАНС“, изготвен АУЗД № 248/17.05.2016г.;
18. ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ЕЖКОВ, изготвен АУЗД № 263/17.05.2016г.;
19. АНДОН САШОВ КАМБЕРОВ, изготвен АУЗД № 276/17.05.2016г.; АУЗД № 277/17.05.2016г.;
20. САЛИЕ МЕХМЕДОВА КУНЕВА, изготвен АУЗД № 287/18.05.2016г.


Съобщението е поставено на: 17.02.2020г.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.