СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК
Днес 11.02.2020г., Янка Петрова Николова – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:

Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:

1. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГУЩАНОВ, изготвен АУЗД № 88/23.01.2017г.; АУЗД № 89/23.01.2017г. АУЗД № 90/23.01.2017г.;
2. ФЕРХАТ ИСМАИЛ ХАДЖИБЕКИР, изготвен АУЗД № 94/24.01.2017г.;
3. КАЛИН МИЛАНОВ КРУМОВ, изготвен АУЗД № 99/23.01.2017г.; АУЗД № 100/23.01.2017г.;
4. СТОЯН НИКОЛОВ КАТУНЧЕВ, изготвен АУЗД № 217/01.02.2017г.;
5.ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ КРУШОВСКИ, изготвен АУЗД № 238/02.02.2017г.; АУЗД № 239/02.02.2017г.;
6. МАРИЙКА ИВАНОВА ЗАЙКОВА, изготвен АУЗД № 245/03.02.2017г.;
7. КРАСИМИР КИРИЛОВ ДЕДОВ, изготвен АУЗД № 256/10.02.2017г.;
8. ГЕОРГИ ИВАНОВ ШАЛЕВ, изготвен АУЗД № 257/10.02.2017г.;
9. ПЕТЪР РУМЕНОВ ЦЕНКИН, изготвен АУЗД № 263/17.02.2017г.;
10. ЛЕЙЛА НЕДИМОВА МУРТАЗОВА, изготвен АУЗД № 280/24.02.2017г.; АУЗД № 282/24.02.2017г.


Съобщението е поставено на: 11.02.2020г.Последна редакция от 2020-02-14 15:10.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.