На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от *Наредба
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда, * Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за
инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за
съхранение на селскостопанска продукция и инвентар" с Възложител: Райф
Садъков Садъков
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение
се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до
Директора на РИОСВ – Благоевград.
Прикачени файлове:
отвори | свали - IP SADAKOV.pdf (3.68 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.