На основание изискванията на чл. 33 от Наредба № 2 / 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, „НЕВРОКОП-ГАЗ” АД обявява предложението си за утвърждаване на цени за регулаторен период 2020 г. – 2024 г., както следва:

Цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на дружеството за:
Промишлени клиенти, с годишно потребление:
- до 2500 MWh вкл. – 18,91 лева/MWh;
- над 2500 MWh – 11,96 лева/MWh.

Обществено-административни и търговски клиенти, с годишно потребление:
- до 250 MWh вкл. – 29,87 лева/MWh;
- над 250 MWh – 26,23 лева/MWh.
Битови клиенти – 32,75 лева/MWh.

Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за:
Промишлени клиенти – 0,90 лева/MWh.
Общественно-административни и търговски клиенти - 1,71 лева/MWh;
Битови клиенти – 4,52 лева/MWh.

Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на дружеството за:
Промишлени клиенти – 3 794 лв./клиент;
Общественно-административни и търговски клиенти - 2 578 лв./клиент;
Битови клиенти – 473 лв./клиент.

Забележка: В посочените цени не са включени ДДС и акциз.


27.08.2019 г.
гр. Гоце Делчев
Прикачени файлове:
отвори | свали - CENI-NEVROKOP GAZ.doc (381.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.