На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от Наредба
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда, Община Гоце Делчев осигурява обществен достъп до уведомление за
инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от касис“ в местността
„Ташлъка“ в землището на село Мусомища – по подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020" с Възложител: „БКС“ ЕООД

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение
се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до
Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.Последна редакция от 2019-08-09 08:45.
Прикачени файлове:
отвори | свали - IP_BKS_KASIS.pdf (1.56 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.