English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Местни данъци и такси

 

 

Решение на Общински съвет-Гоце Делчев за утвърждаване на План-сметка за разходите и промилите за ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ за 2020 г. в община Гоце Делчев

 

Сметки на ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
за превеждане на дължимите суми по безкасов път:

 
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
ОФИС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG75FINV91508416629703

Вид плащане:

 
442100 – данък сгради и лихви
442300 – данък МПС и лихви
441400 – патентен данък и лихви
442800 – туристически данък
442500 – данък придобиване
442400 – такса битови отпадъци и лихва
446500 – глоби, санкции, неустойки и др.
448007 – такси за административни услуги

 
Забележка: Невнесените в срок задължения за данъци и такси се събират със законната лихва, която следва да бъде преведена към съответния вид на плащане, за който се отнася.
 

 

От 8 май 2018 г. местните данъци и такси към община Гоце Делчев могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН на физическото лице или БУЛСТАТ на фирмата.

 
 

Справки за дължими местни данъци и такси

 

Тук може да направите справка за дължимите от Вас местни данъци и такси

 
 

Заявления и декларации

 

Декларация за ИТН номер

Декларация за освобождаване от сметосъбиране за физически лица

Декларация за освобождаване от сметосъбиране за юридически лица

Декларация за отписване на МПС

Декларация за брой съдове за битови отпадъци

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Декларация по чл.27 от ЗМДТ за освобождаване от данък недвижими имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларация по чл. 32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за плавателни средства

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима макс.маса не повече от 3.5 тона

Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Декларация по чл. 61р, ал.5 от ЗМДТ за туристически данък

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Декларация по чл. 117 за притежаване на куче

Заявление за данъчна оценка

Заявление за задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

Заявление за задължения по чл. 87, ал. 10 от ДОПК

Заявление за задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК

Заявление за издаване на документи

Заявление за отписване на недвижим имот

Искане за прихващане и възстановяване

 


COVID-19

COVID-19
Въпроси и отговори

Валутни курсове

• на БНБ от 14.09.2020:

1 USD = 1.64688 BGN

1 GBP = 2.12152 BGN

1 CHF = 1.81634 BGN

• на ЕЦБ от 14.09.2020:

1 EUR = 1.1876 USD

1 EUR = 0.9219 GBP

1 EUR = 1.0768 CHF

1 EUR = 1.9558 BGN

hosted by bulgaria.domino.bg