Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Проект "Зелена и достъпна градска среда"

Публикувано от Администратор 
Проект "Зелена и достъпна градска среда"
05-10-2012 - 10:11:26
Община Гоце Делчев стартира подготовка на нов проект за подобряване на градската среда на гр.Гоце Делчев с финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.

Новият проект ще бъде продължение на успешно приключилия през м.юли 2012г. проект за „Подобряване на уличната и паркова инфраструктура в град Гоце Делчев – рехабилитация на 25 улици и зелени площи” на стойност 8,5 млн.лева, по който бяха цялостно рехабилитирани 25 улици, обновено междублоковото пространство на ул.Бяло море включително с разширение на улицата, както и пълна реконструкция на Градския парк.

В настоящата тема, очакваме мнението на всички заинтересовани страни - граждани, бизнес и неправителствени организации по отношение на обхвата на бъдещия проект.

За да изразите своето мнение, препоръки и предложения е необходимо да се регистрирате и създадете свой профил тук - [www.gotsedelchev.bg]
Re: Проект "Зелена и достъпна градска среда"
05-10-2012 - 10:15:55
Като част от подготовката на новия проект, Община Гоце Делчев ще проведе публично обсъждане.


П О К А Н А


Община Гоце Делчев кани жителите на гр.Гоце Делчев да вземат участие в обществено обсъждане във връзка с подготовка на проектно предложение по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 "Зелена и достъпна градска среда" на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. Обсъждането ще се проведе на 8 октомври 2012 година (понеделник) от 17:00 часа в Изложбената зала на Дома на културата гр.Гоце Делчев.

На публичното обсъждане ще бъде направена презентация на дейностите, които са допустими да бъдат включени в проекта, както и самият предварителен обхват на проекта. Участниците в дискусията ще могат да споделят свето мнение за предлаганите устройствени и обемно-пространствени решения, да направят предложения за изграждането на инфраструктурни съоръжения, зони за отдих и спорт и др.

Съгласно изискванията на финансиращата програма, в проекта могат да бъдат включени следните допустими дейности:

1. Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, изграждане на естетически композиции с характер на скулптури и пластики, ремонт на обществени тоалетни, възстановяване на водни площи (напр.малко изкуствено езеро за целите на по-доброто естетическо възприятие на парковата среда), изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане;
2. Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности като поставяне на указателни знаци, изграждане на спортни площадки (за футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) в междублокови и паркови пространства, предвидени за свободно (безплатно) ползване от жителите на населеното място и др.;
3. Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици;
4. Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление.
5. Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления.
Re: Проект "Зелена и достъпна градска среда"
13-10-2012 - 16:59:26
На 08.10.2012г. в малката зала на Културния дом в гр.Гоце Делчев се проведе обществено обсъждане във връзка с подготовка на проектно предложение на Община Гоце Делчев за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 "Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”
на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.

На обсъждането присъстваха граждани и представители на местните медии. Екипът от страна на Община Гоце Делчев, който ще подготвя проекта включва главният архитект на общината, директора на дирекция „Устройство на територията”, специалисти по благоустрояване, екология и експерти по подготовка на европейски проекти.

Представени бяха схемата за безвъзмездна финансова помощ "Зелена и достъпна градска среда" както и условията и изискванията на които трябва да отговаря проекта. Изнесена бе презентация, чрез която бе представен предварителния обхват на проекта. Сред основните обекти, които бяха представени като възможни за кандидатстване са:
- цялостна рехабилитация на парк „Панорамата”;
- рехабилитация на зелени площи на ул."Сливница";
- реконструкция на уличната платна и зелените зони по ул.”Бабуна” и ул.”Шар планина”;
- благоустрояване на междублоково пространство между ул.”Стара планина” и ул.”Щип”
- рехабилитация на около 9 км улична мрежа;

В парковите и зелени площи ще се предвиди рехабилитация на тревни площи, оформяне на алеи, монтаж на пейки и друго парково обзавеждане, изграждане на детски и спортни площадки, атракционни съоръжения, велосипедни алеи и др.
По улиците ще се предвиди цялостна рехабилитация – подмяна и изграждане на тротоарна настилка, полагане на нова асфалтова настилка и маркировка, монтаж на пътни знаци и обезопасителни парапети, понижаване на уличните бордюри за осигуряване на достъп на хора с увреждания, осигуряване на места за паркиране.
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.

Натиснете тук за вход