Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот с номер 017013, местност „Кестените”, землище на с. Делчево

Публикувано от Администратор 
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 9 /20.11.2013 г.

Община Гоце Делчев на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение 289 по протокол № 24/31.10.2013 г., Общински съвет гр. Гоце Делчев разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот с номер 017013, местност „Кестените”, землище на с. Делчево, за строителство на «къща за гости».
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.