Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот № 000385, местност “Летището”, земл. на с. Мосомище,

Публикувано от Администратор 
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 11/20.11.2013 г.

Община Гоце Делчев на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение 295 по протокол № 24/31.10.2013 г., Общински съвет гр. Гоце Делчев одобрява задание за изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот № 000385, местност “Летището”, земл. на с. Мосомище, общ. Гоце Делчев в територия “Предимно производствена с предназначение “Летище”.
Съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.



Последна редакция от 2013-11-29 14:36.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.