Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Oдобрен проект за ПУП-ПР, с който УПИ XXVII-457 от кв.271 по плана на гр. Гоце Делчев

Публикувано от Администратор 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Със Заповед №831/28.11.2017г. на Кмета на Община Гоце Делчев е одобрен проект за ПУП-ПР, с който УПИ XXVII-457 от кв.271 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев се разделя на два нови урегулирани поземлени имота – УПИ LXII-457 с площ от 240,00 м² и УПИ LXIII-457 с площ от 342,00 м² от кв. 271 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев.

Заповедта за одобреният ПУП-ПЗ се намира в общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул.“Царица Йоанна”№2, ет.1, стая 104 и може да се разглежда от заинтересованите лица.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от датата на обявяването й на заинтересованите страни, чрез кмета на община Гоце Делчев до Административен съд гр. Благоевград
Прикачени файлове:
отвори | свали - img20171201_10501414.pdf (464.8 KB)
отвори | свали - img20171201_10501414.pdf (464.8 KB)
отвори | свали - ZAPOVED.doc (1 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.