Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот - „нива“ с номер 070010, местност „Горна голяма нива”, землище на с. Мусомища

Публикувано от Администратор 
О Б Я В Л Е Н И Е


Община Гоце Делчев на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение 153 по протокол №10/26.05.2016 г., Общински съвет гр. Гоце Делчев разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот - „нива“ с номер 070010, местност „Горна голяма нива”, землище на с. Мусомища, за строителство на “Търговски обект, склад и офиси „. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.