Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот - „нива“ с номер 119004, местност „Мочура”, землище на гр.Гоце Делчев

Публикувано от Администратор 
О Б Я В Л Е Н И Е


Община Гоце Делчев на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение 154 по протокол №10/26.05.2016 г., Общински съвет гр. Гоце Делчев разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот - „нива“ с номер 119004, местност „Мочура”, землище на гр.Гоце Делчев, за строителство на «Предприятие за производство на бетонни изделия».
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.