Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (ГРИЖА В ДОМА)

Публикувано от Администратор 
Във връзка с изпълнение на проект „Грижа в дома в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0077-C01 от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ+

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА


Подбор на кандидат-потребители за ползване на почасови мобилни здравно-социални услуги (грижа в дома):


 Здравни грижи и медицинско наблюдение - измерване на кръвно налягане; консултиране на хранителен и двигателен режим; наблюдение след болничен престой; поставяне на системи, инжекции, смяна на превръзки; наблюдение за профилактика на хронични и тежки заболявания и др.
 Социална услуга за организиране и помощ в ежедневните дейности - домашна и домакинска помощ (почистване, подреждане); снабдяване с храна, готвене, сервиране, помощ при хранене; помощ при поддържане на личната хигиена; придружаване до болнично заведение, служби и институции и др.
 Психологическа подкрепа – консултиране по въпроси, свързани с емоционалното състояние, преодоляване на ограниченията от физическите увреждания и последиците от социалната изолация, както и опазване на психичното здраве;
 Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителя);
 Информиране относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително индивидуални консултации с медицински специалисти при необходимост.

За почасовите здравно-социални услуги в домашна среда не се заплаща потребителска такса.

Предоставянето на почасови мобилни здравно-социални услуги на потребителите е за период от 12 месеца – от 04.03.2023 г. до 04.03.2024 г. и за тях могат да кандидатстват:
1. Хора с увреждания;
2. Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Кандидатите подават следните документи:
1. Заявление (по образец);
2. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК – ако е приложимо (копие);
3. Медицински протокол на ЛКК - ако е приложимо (копие);
4. Други медицински документи – актуална епикриза и др. - ако е приложимо (копие);
5. Удостоверение за настойничество/ попечителство – ако е приложимо (копие);

Образец на заявление може да се изтегли от интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или да се получи в Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, както и в офиса на проекта на ул. „Пейо Яворов“ № 1 – Младежкия дом.


За трудно подвижни и самотно живеещи лица е създадена организация за получаване на Заявлението-образец в дома им. За целта е необходимо да заявят желанието си за участие в проекта на тел. 0884 50 30 60 – Мария Мавродиева.

Документите се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в офиса на проекта, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов” № 1 – Младежки дом, всеки работен ден от 08,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 17,00 ч.

Срок за подаване на документи - до 24.02.2023 г. включително.
На всички лица, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията за допустимост, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите от екип специалисти, които ще извършат посещение на място в дома на кандидат-потребителя и ще оценят потребността му от здравна и/или съответно социална услуга. Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се извърши подбор и класиране на най–нуждаещите се кандидат-потребители.

Документи ще се приемат и текущо до приключване на проекта, като лицата подали заявления след 24.02.2023 г. ще бъдат вписани в списък с резерви и ще бъдат включвани в проекта при наличие на капацитет от свободни места.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 2-obiava potrebiteli-0077.doc (106 KB)
отвори | свали - 3-zaiavlenie potrebitel.doc (113.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.