Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: за „Изграждане на система за производство на фураж от зърнени храни, система за хидропонно покълване на житни култури, автономна фотоволтаична инстала

Публикувано от Администратор 
На основание чл.6, ал.10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС ), община Гоце Делчев осигурява обществен достъп до приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за производство на фураж от зърнени храни, система за хидропонно покълване на житни култури, автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия до 173 киловата, разположена на покрива на изградена сграда за отглеждане на животни и автоматизация на процесите по доене и управление на стадото в съществуващата кравеферма за отглеждане на млекодайни крави в поземлен имот с идентификатор 44416.2.219, местност Граматиковица и имоти с идентификатори 44416.2.54, 44416.2.55, 44416.2.81 и 44416.2.51, м.Долна бара по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград.“ и „Изграждане на млекопреработвателно предприятие за сирене, кашкавал и други млечни продукти с капацитет 5 тона преработено мляко дневно в имот с идентификатор 44416.2.219, местност Граматиковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград.“ с Възложител: Мохарем Мохарем Хаджи.
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.

Дата на обявяване :10.10.2022г.
Прикачени файлове:
отвори | свали - SKM_C45822101014430.pdf (6.68 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.