Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД

Публикувано от Администратор 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД
20-09-2022 - 15:46:34
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД +
Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“


Във връзка със стартиралата процедура чрез директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз,

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ОБЯВЯВА

ПОДБОР НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД


Допустими потребители:
 лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
 лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
 лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 скитащи и бездомни лица;
 лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Подкрепата може да се предоставя и на хора, изпаднали в затруднено положение в резултат на природни бедствия, пандемии и др. форсмажорни обстоятелства, с оглед овладяване на възникнали извънредни ситуация в страната.

Одобрените потребители ще получават топъл обяд всеки делничен ден от седмицата (само в работни дни). Топлият обяд ще включва: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Кандидат-потребителите трябва да подадат в Общинската администрация следните документи:
1. Заявление-декларация (по образец);
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец);
4. Медицински документ за здравословно състояние (копие) ако е приложимо;
5. Удостоверение за настойничество/ попечителство – ако е приложимо (за справка);
6. Документ за самоличност на законния представител – настойник/попечител, ако е приложимо (за справка).

Образци на Заявление-декларация и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация са публикувани на интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg

За допълнителна информация - телефон 0884 50 30 68.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Приложение 1 Заявление декларация.doc (91.5 KB)
отвори | свали - Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация.doc (33.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.