ЗАПОВЕД № ОА-РР-247/ 03.08.2022 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР-БЛАГОЕВГРАД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150, АЛ.2 ОТ ЗУТ
Прикачени файлове:
отвори | свали - SKM_C45822080513400.pdf (74.1 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.