Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на кланичен пункт в поземлен имот с идентификатор 38666.32.109, с.Корница

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), община Гоце Делчев осигурява обществен достъп до Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на кланичен пункт в поземлен имот с идентификатор 38666.32.109 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград и месопреработвателно предприятие, магазин и зала за дегустация на месни и млечни продукти в съществуваща сграда – стара мелница в УПИ V-120,121 и 123 в кв.6 по плана на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевгргад”, с възложител „ЕТ Ибрахим Хаджи“ .

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.


Дата на обвяване: 20.07.2022 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Info.pdf_20_07_2022.pdf (1.63 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.