Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК


Днес 05.05.2022г., Петър Гемеджиев – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:
Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:


1. „АНЕК 93„ ЕООД , изготвен АУЗД от №324 до№ 374/19.05.2021г.;
2. „ХАЛДЕДА“ЕООД, изготвен АУЗД № 382,383/20.05.2021г.;
3. „АМЗОВ“ЕООД ,изготвен АУЗД№ 386,387/20.05.2021г.;
4. „АТЛАС ЕЛ.ГО ,изготвен АУЗД № 396 до №400/20.05.2021 г.;
5. „ОПИС СИСТЕМС ООД „,изготвен АУЗД№405/21.05.2021г;
6. „М-КЛИМА“ЕООД, изготвен АУЗД №406/21.05.2021г.;
7. „АВРИВЕС „ЕООД, изготвен АУЗД №414/21.05.2021г.;
8. „ВАЛМАРК“ЕООД, изготвен АУЗД № 415/21.05.2021г.;
9. „КОТОН“АРТ ЕООД , изготвен АУЗД № 429/25.05.2021г.;
10. „ЕВРОЛОТАРИИ 365“ЕООД , изготвен АУЗД №430/25.05.2021г.;
11.“АЛЕКСАНДРОС ИМПОРТ“ЕООД,изготвен АУЗД № 431/25.05.2021г.;
12.“ЕКО М ПЕЛЕТ „ЕООД, изготвен АУЗД №432/25.05.2021г.;
13.“ТЕО КНИТ“ЕООД, изготвен АУЗД № 434/25.05.2021г.;
14. „МАНТАДЗИ ЙОАН.ЕЛПИНИКИ „ЕООД, изготвен АУЗД № 437/26.05.2021г.;
15. „ЮРОГРУП СОЛЮШЪНС“ООД, изготвен АУЗД №440/26.05.2021г.;
16. „КМПЛ“ЕООД, изготвен АУЗД № 441/26.05.2021г.;
17.„ПРАЙВИТ ТРАНСФЕРС ЕНД ТУРС“ЕООД,изготвен АУЗД№442/26.05.2021 г./;
18.„ЗАРА АЛЕКСАНДРА„ЕООД,изготвен,АУЗД №443/26.05.2021г.;
19.“ТЕРМОГРУП“ГД“ЕООД, изготвен АУЗД №444/26.05.2021г.;
20. „АГРОДЕ“ЕООД, изготвен АУЗД №445/26.05.2021г.;
21. „ЕПИ ПЕ“ЕООД ,изготвен АУЗД №447/26.05.2021г.;
22.“ББ ИНТЕРНЕШЕНЪЛ ГРУП „ЕООД ,изготвен АУЗД№450/26.05.2021 г. ;
23.“ЩАМПА АРТ ФУТУРО“ООД,изготвен АУЗД№454,455,456/26.05.2021 г.;
24.“ФИЛКЕМ“ЕООД,изготвен АУЗД№458/26.052.2021 г.;
25.“АГРОТЕБОРИКИ“ЕООД,изготвен АУЗД №459,460/27.05.2021 г.;
26.“ФАНДАСИЯ ГР“ЕООД,изготвен АУЗД№461/27.05.2021г.;
27.“ЮРО ДЕК СИСТЕМ „ООД,изготвен АУЗД№462/27.05.2021г.;
28.“ТРИКОМЕРС „ЕООД,изготвен АУЗД№468,469/27.05.2021 г.;
29.“ИИГЪЛМИЛС“ООД,изготвен АУЗД№472/27.05.2021 г.;
30. ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ВАНТОВ,изготвен АУЗД№508,509/10.06.2021 г.;


Съобщението е поставено на: 05.05.2022г.

Подписи: 1.Петър Гемеджиев Специалист МДТ……….
/име и длъжност/

2Снежана Голешова Гл.специалист МДТ…….
/име и длъжност/
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.