Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на производствени складови сгради за съхранение на готова продукция от бутилирана минерална вода в поземлен имот с идентификатор 02600.1.77 по одобрените кадастрална карта и кадас

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (посл. изм. и доп. ДВ бр.67/23.08.2019г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на производствени складови сгради за съхранение на готова продукция от бутилирана минерална вода в поземлен имот с идентификатор 02600.1.77 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград„ , с Възложител: „Екоенерджи Груп“ ООД
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.

Дата на обвяване: 04.05.2022 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - SKM_C45822050410430.pdf (498.2 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.