Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК


Днес 11.03.2022г., Петър Гемеджиев – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:
Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:


1. Георги Маринов Бутраков , изготвен АУЗД № 1532/09.11.2020г.;
2. ЕТ“ТОДОР МЕШЕНЛИЕВ“ , изготвен АУЗД № 217/13.02.2020г.;
3. “ВООВ–ВАСИЛИСОИЛОЛИВБАНК“ЕООД,изготвен АУЗД№ 1209/12.11.2021г.;
4. “ФУУДАРТ„ООД,изготвен АУЗД № 89/09.01.2019г.;
5. Тодор Стоянов Мардов ,изготвен АУЗД№881,882/09.07.2020г;
6. Константинос Марио Захарииу, изготвен АУЗД №1/13.01.2022г.;
7. Стоян Димитров Граченлиев , изготвен АУЗД №758/25.06.2020г.;
8. Владимир Георгиев Крънчев , изготвен АУЗД № 884/09.07.2020г.;
9. Асен Стоянов Гюрганчев , изготвен АУЗД № 177,178/28.04.2021г.;
10. Атанас Борисов Серафимов , изготвен АУЗД №170,171/27.04.2021г.;
11.Любомир Кирилов Хаджиангелов ,изготвен АУЗД № 166/27.04.2021г.;
12. Дафина Атанасова Киселова , изготвен АУЗД №164/27.04.2021г.;
13. Кадифа Мехмед Синанова, изготвен АУЗД № 148/26.04.2021г.;
14. Димитър Катеринин Кирчев , изготвен АУЗД № 145/26.04.2021г.;
15. Юлия Петрова Говедарова , изготвен АУЗД №138/26.04.2021г.;
16. Григор Иванов Лулов, изготвен АУЗД № 137/23.04.2021г.;
17. Васил Сантов Марков,изготвен АУЗД №134,135/23.04.2021 год./;
18. Евгени Северинов Стефанов , изготвен АУЗД №132,133/23.04.2021г.;
19.Силвия Росенова Тюфекчиева, изготвен АУЗД №123,124/23.04.2021г.;
20. Йордан Димитров Димитров, изготвен АУЗД №114/22.04.2021г.;
21. Зенепа Шабан Альова,изготвен АУЗД№87/22.04.2021г.;
22. Велика Великова Петрова ,изготвен АУЗД№86/21.04.2021г.;
23. Павел Стоянов Коцалев ,изготвен АУЗД№71/01.04.2021г.;
24. Иван Георгиев Зайков , изготвен АУЗД№70/01.04.2021 г.;
25. Йордан Георгиев Спасов ,изготвен АУЗД№68/01.04.2021г.;
26. Валентин Малинов Хорозов ,изготвен АУЗД№49,50/29.03.2021г.;
27. Хари Андонов Дуков,изготвен АУЗД№44,45,46/29.03.2021г.;
28. Камелия Огнянова Кирилова ,изготвен АУЗД№34/26.03.2021г.;
29.Лазар Радоев Мандиев,изготвен АУЗД№18,19/25.03.2021г.;
30.Йоанис Анастасиос Сейтанидис ,изготвен АУЗД№13/25.03.2021 г.;
31.“М ЛИНЕ „ООД,изготвен АУЗД№5,6,7/24.03.2021 г.;

Съобщението е поставено на: 11.03.2022г.

Подписи: 1.Петър Гемеджиев Специалист МДТ……….
/име и длъжност/

2Снежана Голешова Гл.специалист МДТ…….
/име и длъжност/
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.