СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК


Днес 15.02.2022г., Петър Гемеджиев – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:
Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:


1. Мустафа Мустафов Бялков, изготвен АУЗД № 474/13.05.2019г.;
2. Георги Митков Емилов , изготвен АУЗД № 1430/29.09.2020г.;
3.“ИЗОПЛАСТ-ЖОРО“ЕООД, изготвен АУЗД № 1461/01.10.2020г.;
4.“АФРОДИТИ ТЕКСТИЛ „ООД,изготвен АУЗД № 1262/09.12.2021г.;
5.“МОБИЛ 3“ЕООД,изготвен АУЗД№1261/09.12.2021г;
6.“СПЕЦФОРМА“ООД , изготвен АУЗД №1260/09.12.2021г.;
7.Марко Петров Марков , изготвен АУЗД №720/24.10.2014г.;
8.Адем Фаик Бялк, изготвен АУЗД № 1/06.01.2020г.;
9.Кирил Василев Захариев, изготвен АУЗД № 1231/04.09.2020г.;
10.Николай Георгиев Китипов, изготвен АУЗД №969/20.07.2020г.;
11.Петър Радославов Герчев,изготвен АУЗД № 684/17.06.2020г.;
12.Тодор Атанасов Божиков, изготвен АУЗД №625/10.06.2020г.;
13.Илинка Костадинова Райкова, изготвен АУЗД № 480/10.03.2020г.;
14.Жулиета Миткова Емилова , изготвен АУЗД № 237/19.02.2020г.;
15.Зоя Борисова Малинова , изготвен АУЗД №181/23.01.2019г.;
16.Любен Стоянов Филипов , изготвен АУЗД № 640/11.06.2020г.;
17.Иван Боянов Кацарски,изготвен АУЗД №950,951,952,953,954/04.12.2019 год./
18.Ангел Георгиев Зърбов , изготвен АУЗД №1030,1031,1032/16.12.2019г.;
19.“АСЕКО КОНСУЛТИНГ“ЕООД, изготвен АУЗД № 1064/19.12.2019г.;
20.“ХАНЗА“ЕООД, изготвен АУЗД № 1059/19.12.2019г.
21.“АРИСТО АДЖ“ЕООД,изготвен АУЗД№1052/18.12.2019г.
22.Юрий Андреев Кубалищалиев ,изготвен АУЗД№931/27.11.2019г.
23.Паско Калов Божков ,изготвен АУЗД№717/25.06.2019г.

Съобщението е поставено на: 15.02.2022г.

Подписи: 1.Петър Гемеджиев Специалист МДТ……….
/име и длъжност/

2Снежана Голешова Гл.специалист МДТ……
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.