Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ В СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 27, ал.1 от Закона за социалните услуги и във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОТПРАВЯ ПОКАНА


към частните доставчици на социални услуги на територията на община Гоце Делчев, юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и лицата, ползващи социални услуги да изпратят предложения за номиниране на свои представители за членове в Съвета по въпросите на социалните услуги.


Съветът ще подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината и ще разработва предложения за подобряване на тяхното качество и на ефективността им. Съгласно чл.27, ал.3 от Закона за социалните услуги съставът му се определя с решение на общинския съвет, по предложение на кмета на общината.

Представителите на организациите, лицензирани да предоставят социални услуги, трябва да притежават не по-малко от 5 години професионален опит, описан в приложения към настоящата покана формуляр за номиниране на кандидати за членове на Съвета по въпросите на социалните услуги към Община Гоце Делчев.

Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на Община Гоце Делчев или да бъде получен в Информационния център на Община Гоце Делчев. Попълнен, заедно с придружително писмо, подписано от ръководителя на съответната организация, следва да бъде подаден на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ 2 не по-късно от 27 януари 2022 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - FORMULYAR NOMINIRANE SYVET SOCIALNI USLUGI.docx (23.8 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.