Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПКДнес 14.12.2021г., Петър Гемеджиев – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:

Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:

1. Иван Иванов Запрев , изготвен АУЗД № 785/30.06.2020г.;
2. Стоян Тодоров Каракепетлиев , изготвен АУЗД № 761/25.06.2020г.;
3. Илия Георгиев Карамфилов , изготвен АУЗД № 820/02.07.2020г.;
4. Радослав Тодоров Димитров, изготвен АУЗД № 1271,1270/11.09.2020г.;
5.Петър Томов Дерменджиев,изготвен АУЗД№1255,1256,1257,1258/19.06.2020г;
6. Никола Георгиев Григоров, изготвен АУЗД №1219/03.09.2020г.;
7. Георги Христов Бекташев , изготвен АУЗД №1207/19.08.2020г.;
8. Красен Стоянов Николов , изготвен АУЗД № 1203/19.08.2020г.;
9.Мария Илиева Валюкова, изготвен АУЗД № 1176/12.08.2020г.;
10.Зоя Захариева Шабанова, изготвен АУЗД №1164/10.08.2020г.;
11.“ИНКОНТИНЕНТАЛ ТРЕЙДИНГ“,изготвен АУЗД № 970/20.07.2020г.;
12.Константин Стоименов Бозаджиев, изготвен АУЗД №965/17.07.2020г.;
13.Иван Асенов Пирков, изготвен АУЗД № 943/15.07.2020г.;
14.Кирил Константинов Константинов, изготвен АУЗД № 940/15.07.2020г.;
15.Любомир Кирилов Праматаров, изготвен АУЗД №929/14.07.2020г.;
16.Сунай Арсениев Мутиев , изготвен АУЗД № 924/13.07.2020г.;
17.Александър Михайлов Дагоров , изготвен АУЗД № 920/13.07.2020г.;
18.Бойко Димитров Хаджиатанасов , изготвен АУЗД №915/10.07.2020г.;
19.Ибраим Ахмедов Караибраимов , изготвен АУЗД № 911/10.07.2020г.;
20.Георги Стоянов Джонгов, изготвен АУЗД № 875/08.07.2020г.
21.В.А.И.В.ГРУП,изготвен АУЗД№1281,1282,1283/14.09.2020г.
22.Христина Андонова Корчева,изготвен АУЗД№1284/14.09.2020г.
23.“АТАЛАНС“ЕООД,изготвен АУЗД№1287,1288/14.09.2020г.
24.Магдалена Кръстева Митева,изготвен АУЗД№1296,1297/15.09.2020г.
25.Николай Панталеев Гемов,изготвен АУЗД № от 1323-до1326/17.09.2020г.
26.Димитър Георгиев Григоров,изготвен АУЗД№1350/21.09.2020г.
27.Симеон Борисов Смилков,изготвен АУЗД№1346/21.09.2020г.
28.“ХХХЛ“ООД,изготвен АУЗД№1367/23.09.2020г.
29.Марина Викторовна Белянова,изготвен АУЗД №1353/21.09.2020г.


Съобщението е поставено на: 14.12.2021г.


Подписи: 1.Петър Гемеджиев Специалист МДТ……….
/име и длъжност/

2Снежана Голешова Гл.специалист МДТ…….
/име и длъжност/
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.