Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланичен пункт в поземлен имот с идентификатор 38666.32.102, местност Топавица, село Корница

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланичен пункт в поземлен имот с идентификатор 38666.32.102, местност Топавица, село Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград, месопреработвателно предприятие в УПИ V-120, 121, 123, кв.6 на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград и магазин, и зала за дегустация за местни и млечни продукти в съществуваща сграда – стара мелница в УПИ V-120, 121 и 123, кв. 6 на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“
с Възложител: ЕТ „ЗП Ибрахим Хаджи“
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.

Дата на обвяване: 12.11.2021 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Scan_20211112_10.pdf (246 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.