Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланица в поземлен имот с идентификатор 02600.1.564, местност Туфча, с Възложител: „АГМ - Милев“ ЕООД

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (посл. изм. и доп ДВ бр.67/23.08.2019г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланица в поземлен имот с идентификатор 02600.1.564, местност Туфча по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград.“ с Възложител: „АГМ - Милев“ ЕООД
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.

Дата на обвяване: 13.10.2021 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 111.pdf (1.4 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.