Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Съобщение по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПКДнес 11.10.2021г., Петър Гемеджиев – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:

Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:

1. Георги Александров Близнаков , изготвен АУЗД № 588/10.10.2014г.;
2. Благой Георгиев Вълчев , изготвен АУЗД № 27,28/09.01.2020г.;
3. Стоян Атанасов Баничански , изготвен АУЗД № 39/10.01.2020г.;
4. Христина Методиева Дамянова, изготвен АУЗД № 80,81,82,83/21.01.2020г.;
5. Румяна Иванова Узунова , изготвен АУЗД № 154/27.01.2020г.;
6. „ФАРИ –ТУРС“ЕООД, изготвен АУЗД №158/29.01.2020г.;
7. „МАРТ ТО 2015“ЕООД , изготвен АУЗД №161,162/29.01.2020г.;
8. „ИТАЛИ ФОР СПИЙД“ ООД , изготвен АУЗД № 185,186/06.02.2020г.;
9.“ТЕХНОРОЙ“ООД, изготвен АУЗД № 192/06.02.2020г.;
10.ЕТ“МАРИЯ МЕШЕНЛИЕВА“, изготвен АУЗД №211,212/07.02.2020г.;
11.“ИЗОГРУП „ЕООД, изготвен АУЗД № 220/13.02.2020г.;
12.ЕТ“ВЕЛИЧКА СЪРБОВА“, изготвен АУЗД №221/13.02.2020г.;
13. Василка Божикова Семерджиева, изготвен АУЗД № 230/18.02.2020г.;
14. Валери Руменов Сепетчиев, изготвен АУЗД № 239/20.02.2020г.;
15. Айше Ибраим Фейзи, изготвен АУЗД № 337/25.02.2020г.;
16. Надежда Чавдарова Сарачева, изготвен АУЗД № 377,378/02.03.2020г.;
17. Гюлденис Демиров Ахмедов, изготвен АУЗД № 477/10.03.2020г.;
18. Соня Димитрова Каратанева, изготвен АУЗД № 481/10.03.2020г.;
19. Ресим Мехмед Курта , изготвен АУЗД № 505/12.03.2020г.;
20. Атанас Спасов Захариев , изготвен АУЗД № 513/12.03.2020г.
21.Мария Димитрова Четрафилова,изготвен АУЗД№516/12.03.2020г.
22.Костадин Георгиев Илчев,изготвен АУЗД№521/21.05.2020г.
23.Илия Заваринов Кирев,изготвен АУЗД№631/11.06.2020г.
24.Снежана Костадинова Кирева,изготвен АУЗД№632/11.06.2020г.
25.Кръстю Костадинов Симеонов ,изготвен АУЗД №634/11.06.2020г.
26.Елена Георгиева Камбурова,изготвен АУЗД№648/15.06.2020г.
27.Емил Емилов Иванов,изготвен АУЗД№670/16.06.2020г.
28.Асен Банков Рунтов,изготвен АУЗД№681/17.06.2020г.
29.Евгени Петров Стойнев,изготвен АУЗД №682/17.06.2020г.
30.Димитър Илиев Попов,изготвен АУЗД№689/17.06.2020г.Съобщението е поставено на: 12.10.2021г.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.