Във връзка с разкриване на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост
в гр. Гоце Делчев , ул.“ Иларион Макариополски“ №10ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА:Подбор на персонал за следните длъжности:
1. Медицинска сестра – 1 (една) щатна бройка;
2. Кинезитерапевт – 1 (една) щатна бройка;
3. Социален работник – 1 (една) щатна бройка;
4. Болногледач – 4 (четири) щатни бройки;
5. Хигиенист – 3 (три) щатни бройки;


I. Документи за кандидатстване
1. Заявление
2. Документ за самоличност (за справка)
3. Копие на документи за завършено образование;
4. Копие на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит


Срок за подаване на документи: – до 19.03.2021 г.
Документите следва да се подават лично, на адрес: Гоце Делчев, ул. „Иларион Макариополски” № 10 – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.