СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПКДнес 24.02.2020г., Янка Петрова Николова – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:

Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:

1. „НИКА ГРУП“ ЕООД, изготвен АУЗД № 943/15.11.2016г.; АУЗД № 944/15.11.2016г.; АУЗД № 945/15.11.2016г.;
2. „ЕКОНЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, изготвен АУЗД № 1008/21.11.2016г.; АУЗД № 1009/21.11.2016г.;
3. „АРТЕ СТОУН“ ООД, изготвен АУЗД № 1053/24.11.2016г.;
4. „БАТЕ МИШО“ ЕООД, изготвен АУЗД № 1056/25.11.2016г.;
5. „И.С.ТЕХ СОЛУШЪНС“ ЕООД, изготвен АУЗД № 1120/07.12.2016г.;
6. „ГЕОИМПЛАНТ“ ООД, изготвен АУЗД № 1217/19.12.2016г.;
7. „РЕФАКТОРИ - 01“ ЕООД, изготвен АУЗД № 1234/21.12.2016г.;
8. „ТОНИ - 98“ ООД, изготвен АУЗД № 1235/21.12.2016г.;
9. „ТОРНАДО - СПОРТ“ ООД, изготвен АУЗД № 1242/21.12.2016г.;
10. ИА „КЖФ И РИ“, изготвен АУЗД № 1263/27.12.2016г.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.