English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Читалища и библиотеки

 

Детска танцова фолклорна школа
с р-л Петко Франгов

Народното творчество е дълбоката същност и непреходен знак за жизнената сила на българина. С това сме ценни за себе си, с това сме интересни за света. Тук, в Пиринския край, можете да се насладите на един истински празник от багри и звуци - на пъстрите шевици на народните носии и уникалните звуци на българските песни. В община Гоце Делчев функционират 9 читалища, всяко от които е ревностен пазител и продължител на родната традиция. Самобитните фолклорни състави към тях са търсен и предпочитан участник в национални и международни фестивали.

 

Народно читалище “Просвета”

заема важно място в културно-просветния живот на населението на град Гоце Делчев, общината и района. Създадено през 1865 година в епохата на националното възраждане, то е първото читалище в Пиринския край и има неоценима роля във формирането на душевността и културата на този край, пример е за силата на националния творчески дух. Читалище “Просвета” има историческа заслуга за запазване и развитие на българския език в този край, за зараждането и развитието на театралното, музикалното и други изкуства, за развитието на музейното и библиотечното дело.

Към читалището функционират следните школи:

школа по класическа китара с ръководител Огнян Вълев;

школа по пиано с ръководител Людмила Куртова;

школа по изобразителни и сценични изкуства с ръководител Николай Маринов;

школа по тамбура с ръководител Кирил Трайков;

школа по народно пеене с ръководител Запрю Икономов;

три школи по народни танци с ръководители Тодор Цветков, Костадин Гьоргов и Петко Франгов;

школа по латинотанци и модерен балет с ръководител Ани Лефтерова;

мажоретен състав с ръководител Огнян Вълев.

 

За контакти:

тел. 0751/602 84 (секретар), e-mail: prosvetagd@abv.bg

 

Детска танцова фолклорна школа с р-л Тодор Цветков

Детска танцова фолклорна школа
с р-л Петко Франгов

Школа по китара с р-л Огнян Вълев

Мажоретен състав с р-л Огнян Вълев

 

Читалищната библиотека

е единствената институция за библиотечно-информационно обслужване на населението както в самия град Гоце Делчев, така и в съседните три общини.

Библиотеката

В читалищната библиотека се съхраняват 141 000 тома библиотечни единици: книги, справочни издания и др., обхващащи всички отрасли на човешкото знание. Ежегодно библиотеката обслужва около 5 000 регистрирани читатели от общината и региона: ученици, учители, преподаватели, студенти, инженерно-технически кадри, медицински работници, пенсионери и други. Обслужващите библиотечни отдели са: Детски oтдел, Заемна, Обща читалня, Отдел “Изкуство”, Отдел “Чужди езици”, Отдел “Краезнание” и Отдел “Комплектуване, обработка и каталози”. Към библиотеката функционират и автоматизирана база данни, свързани в мрежа компютри, Интернет и копирни услуги. В работата си с читатели библиотеката включва и различни мероприятия като: традиционен ритуал за приемането на първокласници за читатели на библиотеката, провеждане на часове за библиотечно-библиографски знания с по големите ученици, литературни четения, представяне на книги на наши и чужди автори и др. В залите на библиотеката се поддържат тематични витрини, изложби на нови книги.

 

За контакти:

тел. 0751/602 85, e-mail: libgoce@abv.bg

 

Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци “Яне Сандански”

Към читалище “Просвета” функционира първият самодеен фолклорен ансамбъл в България. Създаден е през 1946 година и носи името “Яне Сандански”, по-късно е наречен Неврокопски заради старото име на град Гоце Делчев – Неврокоп. През половинвековния си творчески път Неврокопският ансамбъл издирва, съхранява и пресъздава сценично народните песни, игри и обичаи – фолклорното и етнографско богатство на българския народ. В досегашната си творческа кариера ансамбълът има актив от 3800 концерта, изнесени пред повече от 3,6 млн. зрители. Осъществил е задгранични турнета в Полша, Унгария, Югославия, Македония, Русия, Латвия, Украйна, Гърция, Италия, Холандия, Канада, Египет и Германия. Има издадени 2 дългосвирещи плочи, 1 компактдиск, 3 аудио касети, много записи в националните радио и телевизия. Носител е на ордена “Кирил и Методий” I-ва степен и званието “Представителен ансамбъл”, както и на много други държавни и международни отличия. Програмата на ансамбъла е изградена на базата на Неврокопския фолклорен район, като в нея са включени произведения и от останалите фолклорни области на България.

Главен художествен ръководител - Запрю Икономов

Диригент на хор - Петър Карамфилов

Диригент на оркестър - Петър Аврамов

Хореограф - Тодор Цветков

 

За контакти:

тел. 0751/60286, e-mail: nevrokopski@abv.bg

 

ПРОЕКТ!

Генерален план
за организация на
движението в град
Гоце Делчев:

Записка .pdf
Чертежи 1–6 .pdf
Чертежи 8–14 .pdf
Чертежи 150–7 .pdf
Чертежи 17–21 .pdf

Галерии
Абитуриенти 2005

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/