English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

ПРОГРАМА ФАР

Подобряване на водоснабдяването в райони потенциал за развитие на туризма

BG 2005\017-353.10.02.02

 

Проект: ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА УЛИЦИ В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

 

Проектът се изрази в реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в централната част на гр. Гоце Делчев, захранваща населението и туристически и търговски обекти. Извършена бе подмяна на съществуващите тръби с нови, с по-голям цолаж, така че да се осигури капацитет при нарастване броя на консуматорите. За изпълнител на СМР бе определена фирма "Райкомерс Кънстракшънс", със срок на изпълнение от 28.07.2008 до 30.11.2008г. Финансирането на проекта се осигури по Програма ФАР BG2005\017-353.10.02.02 "Подобряване на водоснабдяването в райони потенциал за развитие на туризма"

 

Дейности и резултати от проекта:

подмяна на остарели тръби и реконструкция на водопровод с дължина над 1 км;

подмяна на остарели тръби и реконструкция на канализация, частично изграждане на нова мрежа;

увеличаване диаметъра на водопроводните тръби от ф 100 на ф160 и в резултат на това повишаване на дебита на водата;

възстановяване на уличната настилка след ремонтните работи;

намаляване на разходите от течове, аварии, замърсявания, разрушаване на пътната настилка;

гарантирана непрекъснатост на водоподаване за местното население, включително за близките хотели, заведения за хранене, църкви и обществени сгради, захранвани от водопровода, предмет на разработката.

 


ПРОЕКТ!

Генерален план
за организация на
движението в град
Гоце Делчев:

Записка .pdf
Чертежи 1–6 .pdf
Чертежи 8–14 .pdf
Чертежи 150–7 .pdf
Чертежи 17–21 .pdf

Галерии

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/