English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

 

Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА НА ЦДГ С. БРЕЗНИЦА

 

 

През 2008г. община Гоце Делчев получи одобрение на проект "Изграждане на пристройка към ОДЗ “Еделвайс”, с.Брезница, община Гоце Делчев" за финансиране от Социалноинвестиционен фонд гр.София. След проведена процедура за избор на подизпълнител на СМР, по правилата за тръжни процедури на СИФ, бе избран и сключен договор за строителство с БКС ЕООД, гр.Г.Делчев.

 

Инициативата за реализиране на проекта е на Община Гоце Делчев, Кметство с.Брезница, ОДЗ “Еделвайс” и местната общност в селото. Брезница е най голямото село в общината с почти 4 000 жители.

 

Чрез проекта ще се:

създаде възможност за предоставяне на нова социална услуга за населението

повиши жизнения стандарт в населеното място и ще допринесе за ограничаване на процеса на миграция

увеличи капацитета на обединено детско заведение с.Брезница и ще се създадат предпоставки за достъп на по-голям брой деца до професионални детски грижи

осигури временна заетост по време на строителството за трайно безработни лица, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Гоце Делчев

разкрият нови работни места в областта на образователните и социални услуги

 

Новоизградената пристройка, в която ще се помещава Детската ясла към детската градина се предвижда да е двуетажна сграда, като в сутерена ще са обособени складови помещения. На всеки етаж ще има по една група деца, като се предвижда съблекалня, дневна, спално помещение, санитарен възел, умивалня съдове и разливно. На първия етаж също така ще има учителска стая и приемно помещение, а на вторият етаж – актова зала за тържества. Ще бъде изградено локална парна инсталация, покривът се предвижда да бъде плосък (като основната сграда) с топло и хидроизолация. Топлоизолация се предвижда и на всички външни стени.

 

Строителните работи приключиха в края на 2008г. , предстои оборудване и обзавеждане и откриване през 2009г.

 


ПРОЕКТ!

Генерален план
за организация на
движението в град
Гоце Делчев:

Записка .pdf
Чертежи 1–6 .pdf
Чертежи 8–14 .pdf
Чертежи 150–7 .pdf
Чертежи 17–21 .pdf

Галерии

hosted by bulgaria.domino.bg