English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Проект: ПОДОБРЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

 

Улица Сапард

По Програма Сапард община Гоце Делчев получи финансиране и реализира проект за подобряване на уличната мрежа в гр. Гоце Делчев.

По проекта се извършиха ремонтни дейности на ул.Илия Дуков и част от ул.Алеко Константинов. Улиците са част от така наречения "вътрешен транспортен пръстен" на гр.Гоце Делчев, характеризират се с висок трафик на МПС и пешеходци. В резултат на инвестицията се извърши подравняване на пътното платно, положи се нова асфалтова настилка със средства на Сапард. Собственото участие на общината се изрази в подмяна на тротоарната настилка и бордюри.

Реализирането на проекта е предпоставка за подобряване на облика на централната градска част на гр.Г.Делчев, улесняване трафика на МПС и пешеходци, намаляване риска от пътно транспортни произшествия.

 

 


ПРОЕКТ!

Генерален план
за организация на
движението в град
Гоце Делчев:

Записка .pdf
Чертежи 1–6 .pdf
Чертежи 8–14 .pdf
Чертежи 150–7 .pdf
Чертежи 17–21 .pdf

Галерии

hosted by bulgaria.domino.bg