English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Проект: ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ИЗОСТАВЕНИ И ЕРОЗИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

Източник на финансиране:   ДФ Земеделие, Програма САПАРД
Място за изпълнение на дейностите по проекта:   землища на селата Корница и Борово, Община Гоце Делчев, обл.Благоевград
Продължителност на проекта:   м.ноември 2006 – м. май 2008

 

Основна цел на проекта

Създаване на условия за постигане на комплексно интегрирано развитие в селското и горско стопанство на територията на Община Гоце Делчев.

 

Специфични цели

спиране на ерозионния процес и възстановяване на характеристиките на земеделската земя;

възстановяване на хумусният състав на почвата, чрез лесокултурни мероприятия;

възстановяване на баланса между изсичането на горите и тяхното възобновяване.

Резултати

Спрени ерозионни процеси на 789.612 дка изоставени земеделски земи

Залесени 210 000 бр.фиданки от дървесните видове: чер бор, бял бор, бреза и сребролиста липа;

Положително въздействие върху околната среда

- подобряване на кислородният състав на въздуха;

- възстановяване на почвената покривка

- създаване на условия за развитие на различни животински популации;

Създаване на възможност за отдих, лов и туризъм.

 

 


COVID-19

COVID-19
Въпроси и отговори

Валутни курсове

• на БНБ от 14.09.2020:

1 USD = 1.64688 BGN

1 GBP = 2.12152 BGN

1 CHF = 1.81634 BGN

• на ЕЦБ от 14.09.2020:

1 EUR = 1.1876 USD

1 EUR = 0.9219 GBP

1 EUR = 1.0768 CHF

1 EUR = 1.9558 BGN

hosted by bulgaria.domino.bg