English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

 

Проект: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – КРАТОВО КАТО АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

 

 

През 2008–2009 г. Община Гоце Делчев се реализира проект "Съвместни дейности за устойчиво развитие на трансграничия регион Гоце Делчев – Кратово, като атрактивна туристическа дестинация". Стойността на проекта е 245 056 евро, при 100% финансиране от Програма ФАР "Добросъседство" BG 2005/017-456.01&05MAC02/02-Схема за устойчиво развитие.

 

Съвместно с Община Кратово (Бивша Югославска Република Македония) бяха реализирани дейностите по проекта, целящи да подобрят туристическата инфраструктура и използването й за трансгранични инициативи, разширяване трансграничните контакти на различни нива, създаване предпоставки за устойчиво развитие на регионите.

 

По проекта се реновира площадното пространство в с.Делчево, изградиха се допълнителни съоръжения на обновения площад – паркинг места, обществена тоалетна, предпазни парапети, панорамна площадка, пейки и озеленяване. Организира се и се проведоха фестивал "Културните традиции и занаяти в регионите Гоце Делчев и Кратово", съвместни партньорски семинари и кръгли маси за установяване на контакти и разработване на инициативи за съвместни туристически продукти и дейности.

 

Целевите групи по проекта са туристическия сектор в двете общини, културни и занаятчийски организации, като музеи, фолклорни групи, занаятчии, общинските администрации и гражданите на двете общини.

 

Повече за с. Делчево: www.delchevovillage.hit.bg

 


ПРОЕКТ!

Генерален план
за организация на
движението в град
Гоце Делчев:

Записка .pdf
Чертежи 1–6 .pdf
Чертежи 8–14 .pdf
Чертежи 150–7 .pdf
Чертежи 17–21 .pdf

Галерии

hosted by bulgaria.domino.bg