English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

ПРОГРАМА ФАР

Трансгранично сътрудничество България - Гърция 2005

BG 2005/017-454.03.03

 

Проект: РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЕКОТУРИЗЪМ И ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ОБЩИНИ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И ПРОСОЧАНИ (Р ГЪРЦИЯ)

 

 

Целите на проекта са:

 

Подобряване на местните туристическите продукти, подобрение на съществуващата туристическа инфраструктура, разнообразяване и обогатяване на туристическите услуги предлагани в общината, подобрение на капацитета на местните туристически предприемачи

 

Резултати от проекта:

 

Разнообразяване на туристическите продукти, увеличен престой на туристите, увеличение на работните места, по-добро здравословно състояние на местните хора, които също ще се възползват от еко маршрутите, акцент върху опазване на природното богатство в община Гоце Делчев, създаден Туристически-културно информационен център в с.Делчево.

 

Пълна информация за проекта

Уебсайт на проекта: www.delchevo-ecoroutes.info

 


ПРОЕКТ!

Генерален план
за организация на
движението в град
Гоце Делчев:

Записка .pdf
Чертежи 1–6 .pdf
Чертежи 8–14 .pdf
Чертежи 150–7 .pdf
Чертежи 17–21 .pdf

Галерии

hosted by bulgaria.domino.bg