English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

ПРОГРАМА ФАР

BG2005/017-454.03.03.02-06

 

Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ С. БАНИЧАН

 

 

Община Гоце Делчев реализира първия си проект в областта на пречистване на отпадни води на територията на общината. Проектът се осъществи с партньорската подкрепа на Община Просочани, Р Гърция. В с.Баничан (800 души население) на територия от 2 дка общинска земя се изгради и въведе в експлоатация модерно пречиствателно съоръжение за пречистване на генерираните битови отпадни води.

 

Резултати от реализацията на проекта

 

Създадена модерна пречиствателна станция за отпадни води, използваща съвременна биотехнология

Подобрено управление на водите и защита на околната среда по поречието на трансграничната река Места

Засилване на парньорските връзки и обмяна на опит и добри практики между общините Гоце Делчев и Просочани

Създаване на предпоставки за повишаване на местния потенциал за устойчиво икономическо развитие

 

Пълна информация за проекта

 


ПРОЕКТ!

Генерален план
за организация на
движението в град
Гоце Делчев:

Записка .pdf
Чертежи 1–6 .pdf
Чертежи 8–14 .pdf
Чертежи 150–7 .pdf
Чертежи 17–21 .pdf

Галерии

hosted by bulgaria.domino.bg