English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[27.02.2023]

ОФИЦИАЛНО БЯХА ОТКРИТИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ИЗГРАДЕНИ ПО ПРОЕКТ

Заключителна пресконференция и официална церемония „откриване на обект“ по проект „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на социални жилища в град Гоце Делчев“ се проведе днес. Проектът е финансиран с Договор № BG16RFOP001-1.028-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-1.028 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Проектът е на обща стойност 1 944 911,40 лева, от които 1 653 174,69лева (85%) са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 291 736,71 лева (15%) са от националния бюджет на Република България.

С тези средства беше извършена цялостна реконструкция на неизползваемата общинска сграда в бившата казарма, включително прилежащото дворно пространство.

Успешното изпълнение на проекта днес бе финализирано със заключителни информационни събития, на които присъства ръководството на община Гоце Делчев, представители на фирмата-изпълнител, общински съветници, проектанти, архитекти и инженери, свързани с работата по проекта, както и представители на социални институции.

Водосвет на новата придобивка направи Неврокопският митрополит Серафим, който пожела много хора в нужда да се възползват от нея и да получат нов шанс в живота.

В своето обръщение, кметът на община Гоце Делчев призна, че това е един от очакваните, но и трудни за реализиране проекти в последните години. Причината е, че проектирането му е започнало преди няколко години, когато икономическата ситуация в страната е била различна. В хода на реализацията му цените на всички строителни материали вече са били доста по-високи, което е било истинско предизвикателство. Изпълнителите и целият екип, реализирал проекта обаче, се справиха по най-добрия начин, призна кмета на Гоце Делчев, който изказа и своята благодарност за добре свършената работа. „След реконструираните улици в западната част на гр. Гоце Делчев, обновените училища и детски градини, санираните многофамилни жилищни сгради, тези социални жилища са поредния проект, който реализираме по Оперативна програма „Региони в растеж“. Техният брой не е достатъчен, но до голяма степен ще отговори на потребностите на община Гоце Делчев в момента“, категоричен бе кметът Владимир Москов.

След това кметът на Гоце Делчев Владимир Москов, заедно с директора на фирмата – изпълнител на проекта Георги Шапков, прерязаха лентата на обновената сграда.

Основните реализирани дейности по проекта са свързани с изпълнение на строително-монтажни работи, както и доставка на оборудване и обзавеждане на обособените общо 30 броя социални жилища. 6 от тях са едностайни, 10 са двустайни и 14 са тристайни. Средата е изцяло достъпна за хора в неравностойно положение.

Подборът на потребители на услугата по жилищно настаняване се извършва по реда на Наредба №22 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Гоце Делчев. Потребителите, които ще бъдат настанени в тези социални жилища трябва да отговарят на редица критерии като – да работят, децата им да посещават редовно учебни или детски заведения, да имат поставени всички задължителни имунизации и други.

Максималният срок до който потребителите могат да бъдат настанени в тези общински жилища е 3 години. От лятото на миналата година тече процедура по подбор на кандидатите, които са подали молби за настаняване.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg