Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail obshtina@gotsedelchev.bg

Новини от община пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[31.10.2022]

ДО 28 НОЕМВРИ 2022 Г. ТРЯБВА ДА БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ КЛАДЕНЦИ И СОНДАЖИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ

Общинска администрация Гоце Делчев напомня на жителите на общината, че до 28 ноември 2022 г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита/, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район“.

Заявлението може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на кметство, кметски наместник по местонахождение на съоръжението.

За подаване на заявлението:

• не се дължи такса;

• не е необходимо представяне на допълнителни документи.

Образец на заявлението може да бъде изтеглено от официалната страница на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район“: https://wabd.bg/content/заявление и декларации/образци на заявления / образец РГ2

Граждани, подали заявления за регистрация в предходен момент НЕ ПОДАВАТ повторно заявление.

Още информация вижте тук >>

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg