English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[24.10.2022]

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.10.2022 ГОДИНА

„Екоенерджи груп“ ООД обявява обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев относно поземлени имоти с идентификатори 02600.14.36 и 02600.14.38 по кадастралната карта на с.Баничан, общ.Гоце Делчев.

С проекта се променя устройствената зона на имотите от земеделска земя в „Пп“ зона.

.

Общественото обсъждане ще се проведе на 27.10.2022 г. от 10.00 ч. в залата на община Гоце Делчев.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg